• Noteert u vast 30 mei !

Een zeker bijzondere presentatie zal op 30 mei worden verzorgd door de heer Rogier van Boxtel, de president-directeur van NS. Als bestuur zijn wij blij dat de heer Van Boxtel positief heeft gereageerd op onze uitnodiging de Vrienden ‘bij te praten’ over de vele facetten van ons mooie spoorbedrijf. De inhoud van de lezing zal nog nader worden vastgesteld, u hoort daar nog nader over, maar het lijkt ons zeker de moeite waard dat u deze datum alvast in uw agenda noteert.