• Presentatie van Kees van de Meene over de Maliebaan

De Vrienden die aanwezig waren bewaren ongetwijfeld goede herinneringen aan de presentatie van Aad de Meij over de restauratie van locomotief 1201 (8 november 2017).

In het kader van het voornemen van het bestuur om meer activiteiten voor de Vrienden te organiseren kunnen wij op deze plaats al aankondigen dat op 26 februari een presentatie zal worden verzorgd door Kees van de Meene.

Kees v.d. Meene"Na een inleiding over het ontwerp en de aanleg van de lijn in 1873/74 en de latere aanvullingen met halten en spooraansluitingen komt ter sprake dat de Maliebaanlijn al snel betrokken werd bij de concurrentiestrijd die de HSM en de SS tegen de NRS voerden. Dat had interessante gevolgen voor de reizigersdienst.
Na 1900 werd het Maliebaanstation minder belangrijk, zeker toen in 1921 de verbindingsbaan van Blauwkapel Noord naar Blauwkapel West in dienst kwam en steeds meer treinen naar Utrecht CS reden. Toch bleef Utrecht Maliebaan van 1922 tot in 1939 van belang voor het nachtpostvervoer. Dat had overigens nare gevolgen voor de perronkap.
In 1935 was het gedaan met het reizigersvervoer op de Maliebaanlijn en de lijn heeft dan een rustig bestaan als goederenspoorweg totdat in de Tweede Wereldoorlog het Maliebaanstation door de Duitse bezetter in gebruik werd genomen voor diverse doeleinden, waaronder ook heel tragische.
Na de oorlog keert de rust terug maar dat verandert in 1954 met de opening van Het Spoorwegmuseum.
Intussen blijft de lijn in gebruik voor goederentreinen en ook wel voor reizigerstreinen, o.a. bij omleidingen. Dat is niet meer mogelijk sinds de recente opbraak van het gedeelte Utrecht Maliebaan – Lunetten.
We mogen hopen dat het overgebleven gedeelte vanaf Blauwkapel nog lang de spoorverbinding zal blijven tussen Het Spoorwegmuseum en het Nederlandse spoorwegnet.
Dit historisch overzicht wordt toegelicht met foto’s, tekeningen en documenten en wordt besloten met een korte videofilm uit 1995 van het traject Lunetten – Blauwkapel, gezien vanuit de cabine van het Blokkendoosstel."

U kunt zich voor het bijwonen van deze interessante lezing opgeven via het aanmeldformulier.

 

  • Noteert u vast 30 mei !

Een zeker bijzondere presentatie zal op 30 mei worden verzorgd door de heer Rogier van Boxtel, de president-directeur van NS. Als bestuur zijn wij blij dat de heer Van Boxtel positief heeft gereageerd op onze uitnodiging de Vrienden ‘bij te praten’ over de vele facetten van ons mooie spoorbedrijf. De inhoud van de lezing zal nog nader worden vast gesteld, u hoort daar nog nader over, maar het lijkt ons zeker de moeite waard dat u deze datum alvast in uw agenda noteert.